Предсједница Републике Српске присуствовала уручивању кључева 48 нових станова за стамбено збрињавање породица избјеглица, повратника и интерно расељених лица

09/06/2020

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић присуствовала је данас у Куљанима уручивању кључева 48 нових станова за стамбено збрињавање породица избјеглица, повратника и интерно расељених лица у БиХ.

Предсједница Републике Српске оцијенила је да је Регионални програм стамбеног збрињавања добар програм који показује способност различитих нивоа власти да сарађују у рјешавању стамбених проблема избјеглих и расељених лица.

„Данас, рјешавањем овог проблема, трајно је збринуто 48 породица које нису могле да ријеше стамбени проблем раније. Ријеч је о породицама које су и социјално угрожене и спадају у осјетљиве категорије друштва“, рекла је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике је подсјетила да је од рата до данас реализовано много сличних пројеката, неки захваљујући институцијама Републике Српске.

Предсједница Српске је захвалила Европској унији која је највећи донатор у програму, Министарству за људска права и избјеглице у Савјету министара, Влади Републике Српске и Граду Бањалука.

Predsjednica Republike Srpske prisustvovala uručivanju ključeva 48 novih stanova za stambeno zbrinjavanje porodica izbjeglica, povratnika i interno raseljenih lica

09/06/2020

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovala je danas u Kuljanima uručivanju ključeva 48 novih stanova za stambeno zbrinjavanje porodica izbjeglica, povratnika i interno raseljenih lica u BiH.

Predsjednica Republike Srpske ocijenila je da je Regionalni program stambenog zbrinjavanja dobar program koji pokazuje sposobnost različitih nivoa vlasti da sarađuju u rješavanju stambenih problema izbjeglih i raseljenih lica.

„Danas, rješavanjem ovog problema, trajno je zbrinuto 48 porodica koje nisu mogle da riješe stambeni problem ranije. Riječ je o porodicama koje su i socijalno ugrožene i spadaju u osjetljive kategorije društvа“, rekla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike je podsjetila da je od rata do danas realizovano mnogo sličnih projekata, neki zahvaljujući institucijama Republike Srpske.

Predsjednica Srpske je zahvalila Evropskoj uniji koja je najveći donator u programu, Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u Savjetu ministara, Vladi Republike Srpske i Gradu Banjaluka.