Предсједница Републике Српске посјетила општину Шипово

06/08/2021

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић разговарала је данас са руководством општине Шипово.

Предсједница Републике изјавила је да ова општина има значајне развојне потенцијале и подржала да што прије буду завршени радови на регионалном путу Шипово-Језеро јер је то кључни сегмент за развој.

„Постоји неколико области у којима видимо велике развојне шансе, а саобраћајна инфраструктура је од кључног значаја. Моје опредјељење је да помогнем да се што скорије дође до завршетка регионалног пута, који треба да привуче грађане, привреднике, али и туристе у овај крај“, рекла је предсједница Цвијановић.

Предсједница Српске исказала је подршку руководству општине да настави да ради на развоју ове локалне заједнице и напоменула да је руководство Републике интервенисало и у области образовног и здравственог система у Шипову.

„Заједничка визија локалних и републичких власти јесте да задржимо људе у Шипову, да овдје имају квалитетан живот и да им помогнемо у реализацији њихових иницијатива које имају у различитим животним областима“, рекла је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике изразила је задовољство јер се развија и пољопривреда, те што влада велика понуда, али и потражња за производима из овог краја.

„Није лако водити локалну заједницу и поставити приоритете, али оно што видим код руководства општине јесте да они виде које су потребе становника Шипова и да заједно са републичким органима раде на томе да се те потребе и остваре“, рекла је предсједница Српске.

Предсједница Републике Српске је додала да јој је драго да је Шипово стабилна политичка, али и финансијска локална заједница, те да стоји на располагању њеним становницима.

„Заједно ћемо радити и развијати саобраћајну инфраструктуру, те отварати могућности за развој пољопривреде, туризма и свих области које ће Шипову, али и Републици Српској, омогућити даљи развој“, рекла је предсједница  Републике.

Предсједница Цвијановић је директору Дома здравља Шипово Гордани Купрешак уручила кључеве од санитетског возила, које је купљено средствима из донације Србије за помоћ локалним заједницама у Српској.

Предсједница Републике Српске свечано је отворила Ваганску пећину.

Predsjednica Republike Srpske posjetila opštinu Šipovo

06/08/2021

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je danas sa rukovodstvom opštine Šipovo.

Predsjednica Republike izjavila je da ova opština ima značajne razvojne potencijale i podržala da što prije budu završeni radovi na regionalnom putu Šipovo-Jezero jer je to ključni segment za razvoj.

„Postoji nekoliko oblasti u kojima vidimo velike razvojne šanse, a saobraćajna infrastruktura je od ključnog značaja. Moje opredjeljenje je da pomognem da se što skorije dođe do završetka regionalnog puta, koji treba da privuče građane, privrednike, ali i turiste u ovaj kraj“, rekla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Srpske iskazala je podršku rukovodstvu opštine da nastavi da radi na razvoju ove lokalne zajednice i napomenula da je rukovodstvo Republike intervenisalo i u oblasti obrazovnog i zdravstvenog sistema u Šipovu.

„Zajednička vizija lokalnih i republičkih vlasti jeste da zadržimo ljude u Šipovu, da ovdje imaju kvalitetan život i da im pomognemo u realizaciji njihovih inicijativa koje imaju u različitim životnim oblastima“, rekla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike izrazila je zadovoljstvo jer se razvija i poljoprivreda, te što vlada velika ponuda, ali i potražnja za proizvodima iz ovog kraja.

„Nije lako voditi lokalnu zajednicu i postaviti prioritete, ali ono što vidim kod rukovodstva opštine jeste da oni vide koje su potrebe stanovnika Šipova i da zajedno sa republičkim organima rade na tome da se te potrebe i ostvare“, rekla je predsjednica Srpske.

Predsjednica Republike Srpske je dodala da joj je drago da je Šipovo stabilna politička, ali i finansijska lokalna zajednica, te da stoji na raspolaganju njenim stanovnicima.

„Zajedno ćemo raditi i razvijati saobraćajnu infrastrukturu, te otvarati mogućnosti za razvoj poljoprivrede, turizma i svih oblasti koje će Šipovu, ali i Republici Srpskoj, omogućiti dalji razvoj“, rekla je predsjednica Republike.

Predsjednica Cvijanović je direktoru Doma zdravlja Šipovo Gordani Kuprešak uručila ključeve od sanitetskog vozila, koje je kupljeno sredstvima iz donacije Srbije za pomoć lokalnim zajednicama u Srpskoj.

Predsjednica Republike Srpske svečano je otvorila Vagansku pećinu.