Предсједница Републике Српске посјетила општину Источно Ново Сарајево

08/10/2020

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић и предсједавајући Савјета министара Зоран Тегелтија посјетили су данас општину Источно Ново Сарајево.

Предсједница Републике изјавила је након разговора са руководством општине Источно Ново Сарајево и обиласка објеката новог позоришта, спортске дворане и Трга Србије, чија је изградња при крају, да је интерес Републике Српске јако Источно Сарајево и јака Српска.

„Могу да видим успјешну реализацију свих капиталних пројеката које смо заједно осмишљавали, локална заједница и Влада Републике Српске, и ово све што се гради, надограђује и израђује ствари су које су уткане у политичку платформу која је почела са реализацијом још давне 1998. године, са тадашњом Владом Милорада Додика, уз опредјељење да је ово стратешки простор Републике Српске и да овај простор морамо попунити свим садржајима“, истакла је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике Српске је навела да се овај простор гради за добробит људи који живе на овом простору, не само као награда за истрајност и све оно што су прошли, него и због тога што су важни за Републику Српску.

„Због тога што су и људи и овај простор важни за Републику Српску истрајавамо на томе да се на овај начин изгради овај простор“, рекла је предсједница Цвијановић и захвалила начелнику општине Источно Ново Сарајево Љубиши Ћосићу и његовом тиму што су били на услузи Влади Српске. 

Предсједница Српске је додала да Влада Републике Српске не може сама осмишљавати планове за локалне заједнице уколико нема активности које долазе са локала.

„Ми смо то овдје увијек имали и стога захвалност начелнику који је показивао упорност да треба да се реализују одређени пројекти и наравно да смо излазили у сусрет томе и Зоран Тегелтија док је био министар финансија и ја као предсједник Владе и предсједник Додик док је био и предсједник Републике и предсједник Владе“, нагласила је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике Српске је додала да настављају и даље да раде као један тим и да се при томе не прави разлика ко је на којој функцији, да ли је ријеч о локалном, републичком или пак нивоу БиХ.

Предсједница Српске је истакла да се ради заједно и тимски, те да се жели постићи тимски, заједнички резултат.

„Нама је у интересу развијена и јака Република Српска, а у оквиру такве развијене и јаке Републике Српске свака наша локална заједница мора да буде развијена“, рекла је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике Српске је додала да је задовољна што постоје одговорни људи у овој локалној заједници који су знали да делегирају одређене пројекте, знали да их бране и да укажу на потребе својих грађана, показујући одговорност према тим људима, којима су се одужили на тај начин.

„Вјерујем да ћемо и у наредном периоду наставити да радимо заједно као одговорна локална власт и одговорна републичка власт све у интересу развоја“, истакла је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике је након обиласка позоришта, Трга Републике Србије и спортске дворане истакла да је ријеч о капиталним пројектима.

„Позориште ће сигурно изгледати толико добро да и ми сами нећемо вјеровати да је то тако, дворана која је сигурно у врху по квалитету, по изгледу и садржајима који ће овдје бити у Републици Српској, али вјерујем и шире и наравно трг који је отворио овај град, нова болница коју смо изградили и сви остали капацитети који се овдје граде, реконструкције школа, вртића… Наравно да ћемо поново градити заједно још један вртић јер је то потребно нашим родитељима овдје“, најавила је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике Српске је изразила задовољство што је у оквиру Недјеље дјетета могла да интервенише из буџета Предсједника Републике и да ће као резултат те интервенције бити изграђен и опремљен вртић у Петрову, те да ће додати неопходна средства за вртић на Палама, као и да је тим средствима обезбијеђен инкубатор за Болницу „Србија“ у Источном Сарајеву.

„Задовољство је радити са Љубишом Ћосићем, задовољство ће бити наставити радити и радити са свим нашим људима који су окупљени овдје око идеје јаког Источног Сарајева, јаке Републике Српске“, поручила је предсједница Цвијановић.

Предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић посјетила је данас и излетиште Тврдимићи у општини Источно Ново Сарајево.

Предсједница Цвијановић је, заједно са предсједавајућим Савјета министара Зораном Тегелтијом и руководством општине Источно Ново Сарајево на челу са начелником Љубишом Ћосићем, на Тврдимићима обишла отворени амфитеатар „Бели вук“ и уређено спортско игралиште.

Predsjednica Republike Srpske posjetila opštinu Istočno Novo Sarajevo

08/10/2020

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović I predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija posjetili su danas opštinu Istočno Novo Sarajevo.

Predsjednica Republike izjavila je nakon razgovora sa rukovodstvom opštine Istočno Novo Sarajevo i obilaska objekata novog pozorišta, sportske dvorane i Trga Srbije, čija je izgradnja pri kraju, da je interes Republike Srpske jako Istočno Sarajevo i jaka Srpska.

„Mogu da vidim uspješnu realizaciju svih kapitalnih projekata koje smo zajedno osmišljavali, lokalna zajednica i Vlada Republike Srpske, i ovo sve što se gradi, nadograđuje i izrađuje stvari su koje su utkane u političku platformu koja je počela sa realizacijom još davne 1998. godine, sa tadašnjom Vladom Milorada Dodika, uz opredjeljenje da je ovo strateški prostor Republike Srpske i da ovaj prostor moramo popuniti svim sadržajima“, istakla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike Srpske je navela da se ovaj prostor gradi za dobrobit ljudi koji žive na ovom prostoru, ne samo kao nagrada za istrajnost i sve ono što su prošli, nego i zbog toga što su važni za Republiku Srpsku.

„Zbog toga što su i ljudi i ovaj prostor važni za Republiku Srpsku istrajavamo na tome da se na ovaj način izgradi ovaj prostor“, rekla je predsjednica Cvijanović i zahvalila načelniku opštine Istočno Novo Sarajevo Ljubiši Ćosiću i njegovom timu što su bili na usluzi Vladi Srpske.

Predsjednica Srpske je dodala da Vlada Republike Srpske ne može sama osmišljavati planove za lokalne zajednice ukoliko nema aktivnosti koje dolaze sa lokala.

„Mi smo to ovdje uvijek imali i stoga zahvalnost načelniku koji je pokazivao upornost da treba da se realizuju određeni projekti i naravno da smo izlazili u susret tome i Zoran Tegeltija dok je bio ministar finansija i ja kao predsjednik Vlade i predsjednik Dodik dok je bio i predsjednik Republike i predsjednik Vlade“, naglasila je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike Srpske je dodala da nastavljaju i dalje da rade kao jedan tim i da se pri tome ne pravi razlika ko je na kojoj funkciji, da li je riječ o lokalnom, republičkom ili pak nivou BiH.

Predsjednica Srpske je istakla da se radi zajedno i timski, te da se želi postići timski, zajednički rezultat.

„Nama je u interesu razvijena i jaka Republika Srpska, a u okviru takve razvijene i jake Republike Srpske svaka naša lokalna zajednica mora da bude razvijena“, rekla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike Srpske je dodala da je zadovoljna što postoje odgovorni ljudi u ovoj lokalnoj zajednici koji su znali da delegiraju određene projekte, znali da ih brane i da ukažu na potrebe svojih građana, pokazujući odgovornost prema tim ljudima, kojima su se odužili na taj način.

„Vjerujem da ćemo i u narednom periodu nastaviti da radimo zajedno kao odgovorna lokalna vlast i odgovorna republička vlast sve u interesu razvoja“, istakla je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike je nakon obilaska pozorišta, Trga Republike Srbije i sportske dvorane istakla da je riječ o kapitalnim projektima.

„Pozorište će sigurno izgledati toliko dobro da i mi sami nećemo vjerovati da je to tako, dvorana koja je sigurno u vrhu po kvalitetu, po izgledu i sadržajima koji će ovdje biti u Republici Srpskoj, ali vjerujem i šire i naravno trg koji je otvorio ovaj grad, nova bolnica koju smo izgradili i svi ostali kapaciteti koji se ovdje grade, rekonstrukcije škola, vrtića… Naravno da ćemo ponovo graditi zajedno još jedan vrtić jer je to potrebno našim roditeljima ovdje“, najavila je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike Srpske je izrazila zadovoljstvo što je u okviru Nedjelje djeteta mogla da interveniše iz budžeta Predsjednika Republike i da će kao rezultat te intervencije biti izgrađen i opremljen vrtić u Petrovu, te da će dodati neophodna sredstva za vrtić na Palama, kao i da je tim sredstvima obezbijeđen inkubator za Bolnicu „Srbija“ u Istočnom Sarajevu.

„Zadovoljstvo je raditi sa Ljubišom Ćosićem, zadovoljstvo će biti nastaviti raditi i raditi sa svim našim ljudima koji su okupljeni ovdje oko ideje jakog Istočnog Sarajeva, jake Republike Srpske“, poručila je predsjednica Cvijanović.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović posjetila je danas i izletište Tvrdimići u opštini Istočno Novo Sarajevo.

Predsjednica Cvijanović je, zajedno sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom i rukovodstvom opštine Istočno Novo Sarajevo na čelu sa načelnikom Ljubišom Ćosićem, na Tvrdimićima obišla otvoreni amfiteatar „Beli vuk“ i uređeno sportsko igralište.