Правична надокнада штете

29/01/2020

Дана 29.01.2020. године допредсједник РС Јосип Јерковић одржао је редовни састанак са предсједником клуба Хрвата у Вијећу Народа РС Ивом Мијићем.

На сједници се између осталог разговарало о обнови стамбених јединица повратницима а судионици су се усагласили да обнова не иде оном динамиком
како је планирано будући да је све мање донатора.

Стога је на сједници донешен закључак да допредсједник РС Јосип Јерковић и предсједник клуба Хрвата у Вијећу Народа РС Иво Мијић као легитимни представници Хрвата у РС покрену иницијативу којом би се преко опћинских структура омогућила пријава за правичну надокнаду штете свима који су претрпјели штету тијеком протеклог рата.

С тим у вези би се задужиле опћине да одреде једну особу која би била на располагању повратницима и расељеним лицима приликом испуњавања захтјева за правичну надокнаду штете и свих послова везаних за даљну имплементацију и реализацију.