На приједлог Владе Републике Српске, а након прибављеног мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске предсједница Републике Српске донијела уредбе са законском снагом

10/04/2020

На приједлог Владе Републике Српске, а након прибављеног мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић донијела је:

  1. Уредбу са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2
  2. Уредбу са законском снагом о ослобађању плаћана накнада за приређивање игара на срећу
  3. Уредбу са законском снагом о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању
  4. Уредбу са законском снагом о измјени и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
  5. Уредбу са законском снагом о роковима и поступању у управним поступцима и другим поступцима одређеним посебним материјаним прописима за вријеме ванредног стања за територију Републике Српске

Наведене уредбе ступају на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Доношењу наведених уредби, у Палати Републике претходио је састанак на којем су образложење дали предсједник Владе Републике Српске Радован Вишковић и ресорни министри – финасија Зора Видовић, за просторно уређење, грађавинарство и екологију Сребренка Голић, управе и локалне самоуправе Лејла Решић и просвјете и културе Наталија Тривић. 

Састанку су присуствовали предсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник скупштинског Одбора за уставна питања Недељко Чубриловић и предсједник Законодавног одбора у Народној скупштини Републике Српске Душица Шојала.