Категорије
Измјена Плана јавних набавки
27 KB
Јавне набавке 2021
План јавних набавки за 2021. годину
35 KB
Јавне набавке 2021
Обавјештење о поништењу поступка јавне набавке
100 KB
Јавне набавке 2021
Обавјештење о обустави поступка набавке погонског моторног горива
28 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора за набавку канцеларијског материјала
34 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора за набавку компјутерског материјала
33 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора за набавку средстава за хигијену
37 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења
42 KB
Јавне набавке 2021
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештењa
22 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора за услуге осигурања возила и лица од незгода
39 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора за набавку одликовања
36 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора за набавку љетних ауто гума
35 KB
Јавне набавке 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17