Категорије
Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 3
112 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума – поновљени поступак
147 KB
Јавне набавке 2020
Обавјештење о обустави поступка набавке ауто гума
25 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума
54 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку погонског моторног горива
34 KB
Јавне набавке 2020
Обавјештење о наставку поступка за набавку погонског моторног горива
27 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку канцеларијског материјала
33 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о поништењу поступка набавке ауто гума
57 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку компјутерског материјала
35 KB
Јавне набавке 2020
Обавјештење о обустави поступка за набавку погонског моторног горива
26 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку средстава за хигијену – потрошни материјал
37 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку одликовања Републике Српске
37 KB
Јавне набавке 2020
1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13