Категорије
Одлука о додијели уговора за набавку ИТ услуга
33 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додијели уговора за набавку потрошног материјала
36 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додијели уговора за набавку канцеларијског материјала
35 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додијели уговора за набавку компјутерског материјала
34 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додијели уговора за набавку услуга организовања прославе Дана Републике Српске
32 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додијели уговора за радове на гаражи
36 KB
Јавне набавке 2021
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
22 KB
Јавне набавке 2021
Позив за набавку услуга организовања прославе Дана Републике Српске
169 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додијели уговора за набавку зимских ауто гума
38 KB
Јавне набавке 2021
Обавјештење о обустави поступка гориво 2021
27 KB
Јавне набавке 2021
Одлука о додјели уговора за набавку погонског моторног горива 2
48 KB
Јавне набавке 2021
Обавјештење о наставку поступка набавке зимских ауто гума
27 KB
Јавне набавке 2021
1 2 3 4 5 6 13 14 15 16 17