Категорије
Одлука о додјели уговора за услуге организовања обиљежавања Дана Републике Српске
36 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку услуга штампања
35 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за санацију гаража у дворишном дијелу
56 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку путничких моторних возила
130 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку услуга одржавања ИТ инфраструктуре
136 KB
Јавне набавке 2020
Позив за набавку услуга организовања обиљежавања Дана Републике Српске
148 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку радних столица
130 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења
38 KB
Јавне набавке 2020
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
31 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку службених одијела
152 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 1
132 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 2
129 KB
Јавне набавке 2020
1 2 3 4 5 9 10 11 12 13