Категорије
Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила
33 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора за набавку компјутерског материјала
32 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора за набавку канцеларијског материјала
33 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора за набавку потрошног материјала
34 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора за набавку услуга организовања прославе дана Републике Српске
32 KB
Јавне набавке 2022
Позив за набавку услуга организовања прославе дана Републике Српске
146 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора за набавку одликовања
33 KB
Јавне набавке 2022
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
23 KB
Јавне набавке 2022
Измјена плана јавних набавки
27 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора за набавку погонског моторног горива
30 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора за набавку зимских ауто гума
34 KB
Јавне набавке 2022
Одлука о додјели уговора сервисирање и одржавање возила ван гаранције
33 KB
Јавне набавке 2022
1 2 3 4 5 13 14 15 16 17