Категорије
Одлука о додјели уговора за услуге штампања
33 KB
Јавне набавке 2020
Одлука о додјели уговора за набавку опреме у конференцијској и прес сали Палате Републике
32 KB
Јавне набавке 2020
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке
31 KB
Јавне набавке 2020
Форма реализације уговора за период октобар – децембар
37 KB
Јавне набавке 2020
Форма реализације уговора за период јул – септембар
40 KB
Јавне набавке 2020
Форма реализације уговора за перод април – јун
27 KB
Јавне набавке 2020
Форма реализације уговора за период јануар – март
31 KB
Јавне набавке 2020
Измјена Плана јавних набавки за 2019.
25 KB
Јавне набавке 2019
План јавних набавки за 2019.
32 KB
Јавне набавке 2019
Одлука о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења
37 KB
Јавне набавке 2019
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
30 KB
Јавне набавке 2019
Обавјештење о обустави поступка јавне набавке услуге штампања
25 KB
Јавне набавке 2019
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17