Говор предсједнице Републике Српске на свечаном затварању манифестације „Дани Српске у Србији“

10/09/2019

Даме и господо, Драги пријатељи,

Поштовани грађани Републике Српске, Републике Србије,

Част ми је и задовољство што сам вечерас са вама у Београду и што имам прилику да присуствујем свечаном затварању ове веома значајне и, сада већ, традиционалне манифестације, коју је наше Представништво у Србији успјешно организовало по седми пут заредом.  

О њеном обиму, значају, али и успјешној организацији довољно говори чињеница да смо прве године почели у Београду, а да смо овај пут оборили све рекорде, реализујући активности у 21 граду широм Србије.

 Да је ово један изузетно успјешан пројекат сарадње и промоције показује и све већи број локалних заједница које желе да учествују у манифестацији чији је основни циљ промоција привредних, културних, туристичких и спортских садржаја, као и додатно јачање веза Србије и Републике Српске.

О блискости народа који живи с обје стране Дрине не треба посебно говорити, нити о томе да наши односи увелико превазилазе оне формалне и oне институционалне, који су оличени у Споразуму о специјалним и паралелним везама.

Не постоји ни један успјех или проблем који се дешава у Србији или Републици Српској, а да он, на неки начин, није и заједнички или да се не осјећа и не доживљава подједнако.

Зато и свака побједа Србије, било да се ради о отварању нове фабрике, изградњи савременог ауто-пута или златној медаљи наших сјајних одбојкашица, људе у Републици Српској чини поносним и срећним.

С друге стране, Србија пружа велику подршку нашим напорима да обезбиједимо стабилност и даљи развој Републике Српске.

Зато за нас у Српској не постоји важнији задатак, већи интерес, нити важнији циљ од даљег учвршћивања односа и све већег повезивања са Србијом.

Кроз ближу и даљу историју, граница са Србијом и њен безбједан прелазак често су представљале питање живота и смрти, а данас је од суштинског значаја да обезбиједимо слободан проток људи, робe, идеја и капитала, који ће бити у функцији јачања привредне сарадње и укупног развоја.

Веома смо захвални руководству Републике Србије на разумијевању, на принципијелној политичкој подршци, као и на бројним пројектима који су у Републици Српској реализовани уз финансијску помоћ Владе Србије.

Важно је и на овом мјесту подсјетити да у Српској данас скоро да нема општине, нема града,нема мјеста у којој Србија није присутна кроз изграђену или реконструисану школу, болницу, вртић, пут, дом културе, мост, спортску дворану или неки други објекат.

Захвални смо Србији и на помоћи коју нам пружа у едукацији и усавршавању наших кадрова у области здравства, али и подршци на модернизацији образовног процеса. Неизмјерно је важно и учешће Србије у нашим хуманитарним акцијама  и све то наши грађани цијене. Они воле то што радимо и дјелујемо заједно.

Са задовољством могу истаћи да су наши односи снажнији него икада, а да у будућем периоду могу бити само додатно унапређени.

Велики допринос јачању наших веза даје и ова манифестација коју вечерас свечано затварамо, и мени је припала та част, у то име, желим да изразим посебну захвалност Представништву Републике Српске у Београду, као и свима који су дали свој допринос да „Дани Српске у Србији“ и ове године буду организовани на највишем нивоу.

Живимо у изазовним временима, још увијек носимо многа оптерећења из прошлости, и боримо се са истим стереотипима. Многи процеси се дешававају око нас али и у oквиру нас и зато је важно да ојачамо нашу позицију за вријеме које долази . Зато је важно да Република Српска и Србија остану снажне,да остану заједно и да дјелују заједно за добробит и на добробит наших грађана.

У име грађана и институција Републике Српске, захваљујем се Србији на подршци коју нам пружа, захваљујем се свима вама који сте увијек стајали и увијек ћете стајати уз нас у свим нашим напорима да сигурно и безбједно пловимо у нашу будућност.

Живјела Србија!

Живјела  Република Српска!

Govor predsjednice Republike Srpske na svečanom zatvaranju manifestacije „Dani Srpske u Srbiji“

10/09/2019

 

Dame i gospodo, Dragi prijatelji,

Poštovani građani Republike Srpske, Republike Srbije,

Čast mi je i zadovoljstvo što sam večeras sa vama u Beogradu i što imam priliku da prisustvujem svečanom zatvaranju ove veoma značajne i, sada već, tradicionalne manifestacije, koju je naše Predstavništvo u Srbiji uspješno organizovalo po sedmi put zaredom.

O njenom obimu, značaju, ali i uspješnoj organizaciji dovoljno govori činjenica da smo prve godine počeli u Beogradu, a da smo ovaj put oborili sve rekorde, realizujući aktivnosti u 21 gradu širom Srbije.  

Da je ovo jedan izuzetno uspješan projekat saradnje i promocije pokazuje i sve veći broj lokalnih zajednica koje žele da učestvuju u manifestaciji čiji je osnovni cilj promocija privrednih, kulturnih, turističkih i sportskih sadržaja, kao i dodatno jačanje veza Srbije i Republike Srpske.

O bliskosti naroda koji živi s obje strane Drine ne treba posebno govoriti, niti o tome da naši odnosi uveliko prevazilaze one formalne i one institucionalne, koji su oličeni u Sporazumu o specijalnim i paralelnim vezama.

Ne postoji ni jedan uspjeh ili problem koji se dešava u Srbiji ili Republici Srpskoj, a da on, na neki način, nije i zajednički ili da se ne osjeća i ne doživljava podjednako.

Zato i svaka pobjeda Srbije, bilo da se radi o otvaranju nove fabrike, izgradnji savremenog auto-puta ili zlatnoj medalji naših sjajnih odbojkašica, ljude u Republici Srpskoj čini ponosnim i srećnim.

S druge strane, Srbija pruža veliku podršku našim naporima da obezbijedimo stabilnost i dalji razvoj Republike Srpske.Zato za nas u Srpskoj ne postoji važniji zadatak, veći interes, niti važniji cilj od daljeg učvršćivanja odnosa i sve većeg povezivanja sa Srbijom.

Кroz bližu i dalju istoriju, granica sa Srbijom i njen bezbjedan prelazak često su predstavljale pitanje života i smrti, a danas je od suštinskog značaja da obezbijedimo slobodan protok ljudi, robe, ideja i kapitala, koji će biti u funkciji jačanja privredne saradnje i ukupnog razvoja.

Veoma smo zahvalni rukovodstvu Republike Srbije na razumijevanju, na principijelnoj političkoj podršci, kao i na brojnim projektima koji su u Republici Srpskoj realizovani uz finansijsku pomoć Vlade Srbije.

Važno je i na ovom mjestu podsjetiti da u Srpskoj danas skoro da nema opštine, nema grada,nema mjesta u kojoj Srbija nije prisutna kroz izgrađenu ili rekonstruisanu školu, bolnicu, vrtić, put, dom kulture, most, sportsku dvoranu ili neki drugi objekat.

Zahvalni smo Srbiji i na pomoći koju nam pruža u edukaciji i usavršavanju naših kadrova u oblasti zdravstva, ali i podršci na modernizaciji obrazovnog procesa. Neizmjerno je važno i učešće Srbije u našim humanitarnim akcijama  i sve to naši građani cijene. Oni vole to što radimo i djelujemo zajedno. 

Sa zadovoljstvom mogu istaći da su naši odnosi snažniji nego ikada, a da u budućem periodu mogu biti samo dodatno unapređeni.

Veliki doprinos jačanju naših veza daje i ova manifestacija koju večeras svečano zatvaramo I meni je pripala ta čast, u to ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost Predstavništvu Republike Srpske u Beogradu, kao i svima koji su dali svoj doprinos da „Dani Srpske u Srbiji“ i ove godine budu organizovani na najvišem nivou.

Živimo u izazovnim vremenima, još uvijek nosimo mnoga opterećenja iz prošlosti, i borimo se sa istim stereotipima. Mnogi procesi se dešavaju oko nas ali I u okviru nas i zato je važno da ojačamo našu poziciju za vrijeme koje dolazi . Zato je važno da Republika Srpskai i Srbija ostanu snažne, da ostanu zajedno i da djeluju zajedno za dobrobit i na dobrobit naših građana.

U ime građana i institucija Republike Srpske zahvaljujem se Srbiji na podršci koju nam pruža, zahvaljujem se svima vama koji ste uvijek stajali I uvijek ćete stajati uz nas u svim našim naporima da sigurno I bezbjedno plovimo u našu budućnost.

Živjela Srbija!

Živjela  Republika Srpska!