Categories
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku dnevne i periodične štampe
37 KB
Javne nabavke 2021
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga pranja vozila
37 KB
Javne nabavke 2021
Forma realizacije ugovora za period oktobar – decembar 2021
Forma realizacije ugovora za period jul – septembar 2021
Forma realizacije ugovora za period april – jun 2021
Forma realizacije ugovora za period januar – mart 2021
30 KB
Javne nabavke 2021
Izmjene Plana javnih nabavki
47 KB
Javne nabavke 2020
Plan javnih nabavki za 2020.
40 KB
Javne nabavke 2020
Odluka o dodjeli ugovora za usluge organizovanja obilježavanja Dana Republike Srpske
36 KB
Javne nabavke 2020
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga štampanja
35 KB
Javne nabavke 2020
Odluka o dodjeli ugovora za sanaciju garaža u dvorišnom dijelu
56 KB
Javne nabavke 2020
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku putničkih motornih vozila
130 KB
Javne nabavke 2020
1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 14