Categories
Odluka o dodjeli ugovora servisiranje i održavanje vozila u garanciji
33 KB
Javne nabavke 2022
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku zimskih auto guma
34 KB
Javne nabavke 2022
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga osiguranja vozila i lica
35 KB
Javne nabavke 2022
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku dnevne i periodične štampe
39 KB
Javne nabavke 2022
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku ljetnih auto guma
34 KB
Javne nabavke 2022
Odluka o ponistenju postupka javne nabavke
31 KB
Javne nabavke 2022
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku usluga pranja vozila
34 KB
Javne nabavke 2022
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku odlikovanja Republike Srpske 2022
34 KB
Javne nabavke 2022
Plan javnih nabavki za 2022. godinu
31 KB
Javne nabavke 2022
Forma realizacije ugovora oktobar – decembar 2022
63 KB
Javne nabavke 2022
Forma realizacije ugovora april – jun 2022
48 KB
Javne nabavke 2022
Forma realizacije ugovora januar – mart 2022
38 KB
Javne nabavke 2022
1 2 3 4 5 13 14 15 16 17