Categories
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku dnevne i periodične štampe
34 KB
Javne nabavke 2020
Odluka o dodjeli ugovora za usluge štampanja
33 KB
Javne nabavke 2020
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku opreme u konferencijskoj i pres sali Palate Republike
32 KB
Javne nabavke 2020
Obavještenje o nastavku postupka javne nabavke
31 KB
Javne nabavke 2020
Forma realizacije ugovora za period oktobar – decembar
37 KB
Javne nabavke 2020
Forma realizacije ugovora za period jul – septembar
40 KB
Javne nabavke 2020
Forma realizacije ugovora za perod april – jun
27 KB
Javne nabavke 2020
Forma realizacije ugovora za period januar – mart
31 KB
Javne nabavke 2020
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku sredstava za higijenu – potrošni materijal
37 KB
Javne nabavke 2020
Izmjena Plana javnih nabavki za 2019.
25 KB
Javne nabavke 2019
Plan javnih nabavki za 2019.
32 KB
Javne nabavke 2019
Odluka o dodjeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja
37 KB
Javne nabavke 2019
1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17