Categories
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku dnevne i periodične štampe
36 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodijeli ugovora za nabavku opreme za video nadzor
32 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga osiguranja vozila 2
32 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci usluga remonta sistema za grijanje
36 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci sistema za video konferenciju
34 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci IP telefonije i centrale
33 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci putničkih motornih vozila Lot 2
35 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci putničkog motornog vozila Lot 1
32 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora o nabavci kancelarijske i računarske opreme
34 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku kuhinje u restoranu Službe predsjednika
39 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora za nabavku usluga programskog paketa za podršku domenu
33 KB
Javne nabavke 2023
Odluka o dodjeli ugovora za usluge zdravstvenog ljekarskog pregleda
37 KB
Javne nabavke 2023
1 2 3 4 5 13 14 15 16 17