Inauguracioni govor predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović

19/11/2018

Poštovani predsjedniče Narodne skupštine Republike Srpske,

Cijenjeni narodni poslanici,

Uvaženi članu Predsjedništva BiH iz Republike Srpske,

Poštovani izaslaniče predsjednika Republike Srbije,

Poštovana predsjednice Narodne Skupštine Republike Srbije,

Poštovana predsjednice Vlade Republike Srbije,

Poštovani ministri u Vladi Republike Srpske i Vladi Republike Srbije,

Poštovani vjerski velikodostojnici,

Vaše ekselencije,

Dame i gospodo,

Poštovani građani Republike Srpske,

 

U proteklom periodu imala sam priliku da se nebrojeno puta obratim u ovom cijenjenom domu, ali danas to po prvi put činim kao novoizabrani predsjednik Republike, što za mene predstavlja ne samo posebnu čast, već podrazumijeva i posebnu odgovornost.

Izbor za predsjednika Republike Srpske doživljam kao priznanje za sve ono što sam, zajedno sa svojim kolegama, činila kao predsjednik Vlade u vremenu koje nije bilo nimalo lako, i u okolnostima u kojima su brojni politički i finansijski izazovi prijetili sa svih strana. Ali, razumjela sam tad, kao što razumijem i sad, da su jake institucije najbolja odbrana od svih prijetnji i najbolja garancija opstanka Republike.

Pored toga, stabilne institucije su garancija izvršenja obaveza prema našim građanima i korisnicima budžeta, one su garancija izgradnje infrastrukture i ukupnog razvoja Republike, garancija da će se poštovati životi i napori onih koji su stvarali i gradili Republiku, i da ćemo biti spremni za sve ono što će se morati rješavati u vremenima koja su ispred nas.

Danas je važan dan jer je nakon provedenih izbora konstituisana jedna od naših ključnih institucija – Narodna skupština Republike Srpske u novom sazivu, pred kojim svečanu zakletvu polažu predsjednik Republike Srpske i srpski član Predsjedništva BiH.

Uskoro će u ovom visokom domu biti izabrana i nova Vlada Republike Srpske, a odmah potom biće usvojeni naši strateški dokumenti – Budžet za 2019. godinu i Program ekonomskih reformi. Ovim pokazujemo našu sposobnost da provedemo izbore na demokratski način i budemo efikasni u formiranju vlasti, kako bi naše institucije nastavile nesmetano da funkcionišu.

U naredne četiri godine našeg zajedničkog mandata i političkog i institucionalnog rada sigurno ćemo nailaziti na brojne prepreke, izazove, probleme. Zato je važno da u Republici Srpskoj obezbijedimo jedinstvo institucija i mobilišemo dovoljno političke volje da bismo radili na programu razvoja Republike i učvršćivanju njene ustavne pozicije. Zato je važno da sa timom iz Republike Srpske, na čelu sa našim dosadašnjim predsjednikom i novoizabranim srpskim članom Predsjedništva BiH, tijesno sarađujemo i usaglašavamo pozicije i stavove Republike.

Kao predsjednik Republike radiću na obezbjeđivanju institucionalnog i narodnog jedinstva. Svijest o važnosti Republike, njenog očuvanja, njene političke, institucionalne, finansijske stabilnosti i njenog ukupnog identiteta mora biti dominantna.

Iako su neki priželjkivali, nažalost, čak i radili na njenoj destabilizaciji, građani su ponovo, i na ovim izborima, jasno poručili da je Republika Srpska iznad svega i da je Republika Srpska na prvom mjestu.

Zato i danas želim da iskažem duboku zahvalnost i poštovanje prema onima koji su svoje živote ili dijelove tijela ugradili u Republiku Srpsku. Za sve nas koji obavljamo najodgovornije funkcije, ali i za sve druge koji na bilo kojem mjestu rade u okviru sistema ili učestvuju u bilo kojem procesu važnom za Republiku, ove žrtve moraju biti osnovna vodilja u borbi za njeno dalje jačanje i razvoj, i za njenu odbranu u ovim i svim drugim izazovnim vremenima.

Dame i gospodo, dragi građani,

Moja osnovna ideja kao predsjednika Republike biće ista ona kojom sam bila rukovođena i u prethodnom periodu, a to je jaka, stabilna i prosperitetna Republika Srpska.

To je Republika koja ima jasno artikulisan politički stav i koja se ne plaši da ga izrazi. To je Republika otvorena za svakoga da u njoj živi ko poštuje njene zakone i ko je spreman da nadograđije njene vrijednosti. To je Republika koja će nastaviti da se razvija i gradi, i u kojoj će institucije nastaviti da rade na poboljšanju uslova za život njenih građana. To je Republika koja je poštovana spolja i iznutra i koja gradi partnerstva sa drugima, ne gubeći strpljenje, volju ili upornost da gradi mostove saradnje sa drugima čak i onda kad se čini da su razlike nepremostive.

Iako smo malobrojni u poređenju sa mnogim drugim narodima ili republikama, vjerujem u naš ljudski i svaki drugi potencijal. Ako smo okupljeni oko interesa Republike, onda mnogo toga možemo zajedno da uradimo. Ako smo razjedinjeni i ako su nam institucije slabe, onda ništa nećemo ni moći, ni postići.

Vlada na čijem čelu sam bila u prethodnom mandatu rukovodila se upravo tom idejom. Radili smo zajedno sa predsjednikom Republike i našom Narodnom skupštinom kao veliki tim. Zato smo uspjeli da savladamo brojne prepreke, da očuvamo političku stabilnost i obezbijedimo privredni rast.

Uvaženi narodni poslanici, poštovani građani,

Naša Republika je danas stabilna. Vrijeme u kojem se danas obraćam ovom visokom domu kao novoizabrani predsjednik Republike sasvim je drugačije od onog vremena kad sam to u dva navrata činila kao mandatar za sastav vlade. Vjerujem da će vrijeme u kojem će neki novi predsjednici ili premijeri to činiti biti bolje od ovog današnjeg, a to će značiti da se Republika kreće i da ide naprijed.

Već 16 mjeseci uzastopno bilježimo pozitivnu stopu realnog rasta BDP-a, a po prvi put on je dostigao iznos od preko 10 milijardi KM. Postigli smo najviši nivo zaposlenosti od kada se mjeri ova statistička kategorija u Srpskoj, kao i rekordnu pokrivenost uvoza izvozom i naša industrijska proizvodnja bilježi kontinuiran rast.

Budžet Republike Srpske je u potpunosti stabilan, bez bilo kakvih neizmirenih dugovanja. Izgradili smo preko 100 km autoputa i realizovali brojne druge projekte saobraćajne ili komunalne infrastrukture, izgradili ili rekonstruisali škole, bolnice, studentske domove, vrtiće i sve to – upravo zahvaljujući finansijskoj stabilnosti i disciplini.

Uspjeli smo kroz više koraka povećati penzije za oko 20%. Takođe, povećali smo i budžet za podsticaje u poljiprivredi, porodične i lične invalidnine i borački dodatak i druga socijalna davanja, povećali smo plate svim radnicima – i u javnom i u privatnom sektoru, uveli smo i neka nova prava kao što je naknada za nezaposlene porodilje u trajanju od 12 odnosno 18 mjeseci, zatim civilne invalidnine, kao i naknadu za demobilisane borce koji imaju preko 65 godina starosti,a nemaju 15 godina osiguranog staža.

Posebno sam zadovoljna što smo sve pozitivne pomake u ekonomskoj i socijalnoj sferi ostvarili u bliskoj saradnji i kroz iskren dijalog sa našim socijalnim partnerima.

Gradeći bolnice, škole, vrtiće, putnu infrastrukturu, turističke komplekse, nastojali smo voditi računa o ravnomjernom razvoju i potrebama svih dijelova Republike Srpske. Ali, znam da je još mnogo izazova pred svima nama, zato je važno da u najkraćem roku izaberemo novu vladu zbog čega i namjeravam da odmah sutra, svog prvog radnog dana kao predsjednik Republike, imenujem mandatara.

Kao predsjednik Republike insistiraću na očuvanju ustavnog kapaciteta i pozicije Republike i na odnosima u okviru BiH koji su definisani Dejtonskim sporazumom. Republika Srpska svima u BiH i izvan nje pruža ruku partnerstva i saradnje, ali neće dozvoliti bilo kakve pokušaje ugrožavanja njene autonomije i njenih Ustavom definisanih nadležnosti. Ubijeđena sam da uz harmonizovan i koordinisan rad institucija Republike Srpske i njenih predstavnika na nivou zajedničkih institucija BiH možemo ostvariti sve naše zajedničke ciljeve.

Razumijevajući istorijski trenutak u kojem živimo, te regionalna i globalna kretanja, kao predsjednik Republike zalagaću se za najviše moguće jedinstvo ne samo institucija, ili političkih aktera u utvrđivanju važnih pitanja ili stavova, već i jedinstvo u cjelokupnom društvu. Nastojaću da podstičem na dijalog između institucija i socijanih partnera, na mir i toleranciju prilikom rješavanja pitanja koja su od suštinskog interesa za Republiku. Sa pozicije predsjednika Republike biću spona u usaglašavanju stavova između naših predstavnika u institucijama Republike i na nivou BiH.

Pored navedenog, namjeravam da podstaknem aktivizam institucija, univerzitetske zajednice i svih aktera u društvu u pogledu populacione politike i demografije. Sad kad smo izašli iz krize, riješili se dugovanja, uspostavili stabilan budžet, zabilježili rekordne pojedine makroekonomske pokazatelje, možemo reći da je to solidna osnova za dalje kretanje.

Zato je neophodno da idemo u dalju modernizaciju kako bi društvo išlo ukorak sa globalnim kretanjima i da bismo ponudili mladim ljudima ono zbog čega oni odlaze da žive i rade negdje drugo.

Namjeravam da, upravo uz podršku mladih ljudi i na njihovu inicijativu pokrenem veliku akciju, moguće i jedan cjelovit i sveobuhvatan program pod nazivom „Srpska – društvo u pokretu“. Treba nam više akcije, više mobilnosti, više inicijative.

Treba nam i čvršća veza sa dijasporom, i kao predsjednik Republike namjeravam da se dodatno angažujem i na tom planu, iako sam na uspostavljanju veza sa našim ljudima u svijetu predano radila i tokom mog premijerskog mandata. Naša dijaspora se manifestuje kao veoma značajan ekonomski, intelektualni, politički i komunikacijski resurs koji zaslužuje posebnu pažnju.

Moramo raditi zajedno. Samo tako možemo opstati i uspjeti. Ako smo išta mogli naučiti iz istorijskog vrtloga kojem smo na ovim prostorima bili izloženi u protekla dva vijeka, to je da su podjele među nama uvijek bile pogubne, da smo podijeljeni uvijek izlazili kao gubitnici.

Podjela oduzima snagu naroda i snagu društva i krnji autoritet institucija. Zato je važna jedinstvena Republika Srpska.

Na međunarodnom planu, Republika Srpska je otvorena za saradnju sa svima. Proces evropskih integracija, i pored problema kroz koje Evropska unija prolazi i devijacija koje prate ovaj proces unutar BiH, ostaje jedan od naših prioriteta. Naš stav je tu jasan. Jesmo za evropski put, ali ne prihvatamo pristup u kojem se ovaj proces zloupotrebljava ili koristi za neutralisanje ustavne uloge institucija Republike Srpske.

Zajedno sa drugim institucijama Republike Srpske, insistiraću na punoj primjeni sistema koordinacije u procesu evropskih integracija. Republika Srpska jeste i nastaviće da bude ravnopravan i neizostavan partner u ovom procesu, ali se svi u BiH moraju kretati isključivo u okviru svojih ustavnih nadležnosti.

 

Dame i gospodo, uvaženi narodni poslanici,

Iako neki pokušavaju da nametnu vještačku podjelu, naše opredjeljenje ka evropskim integracijama nikako ne isključuje intenzivnu saradnju sa drugima izvan ove unije. Ruska Federacija je naš dokazani prijatelj i naši odnosi na političkom, ekonomskom, kulturnom i svakom drugom planu postaju sve razvijeniji. Rusija je jedan od najvećih investitora u Republici Srpskoj. Ona dosljedno insistira na poštivanju Dejtonskog sporazuma u BiH, i predstavlja glas pravičnosti i principjelnosti u Savjetu bezbjednosti UN suprotstavljajući se dezinformacija koje se tamo plasiraju o stanju u BiH.

Naši odnosi sa NR Kinom takođe postaju sve razvijeniji, interes kineskih investitora sve prisutniji, a naučna i kulturna saradnja postaje sve vidljivija, i mi smo čvrsto opredijeljeni da tu saradnju dodatno osnažimo.

Naš odnos prema Sjedinjenim Američkim Državama je otvoren i pozitivan. U Republici Srpskoj je pozdravljen stav predsjednika Trampa o nemiješanju u unutrašnje stvari drugih država. Sa SAD Republika Srpska dijeli mnoge zajedničke vrijednosti, uključujući i borbu protiv terorizma kojem smo svi, diretkno ili indirektno, izloženi. Žalimo zbog propuštenih mogućnosti u prošlosti da naše razumijevanje bude i bolje i vjerujem da to može da se desi u budućnosti onda kad nametnuti stereotipi ustupe mjesto jednom racionalnijem i objektivnijem pristupu.

Pitanje NATO je za nas veoma osjetljivo, iz više razloga. Ovaj cijenjeni dom, usvajajući Rezoluciju o neutralnosti, jasno se opredijelio po tom pitanju ukazujući da se između Srpske i Srbije ne može praviti bilo kakva (NATO) granica na Drini. Ukoliko se Srbija ikada drugačije izjasni po pitanju članstva u NATO, smatramo da narod Republike Srpske putem referenduma treba da se izjasni o članstvu. To, naravno, ne znači da Republika Srpska i njene institucije nisu spremne osvarivati saradnju u postojećim ugovornim, edukativnim i programskim okvirima, kao što je, na primjer, Partnerstvo za mir u cilju jačanja opšte bezbjednosti i unaprijeđenja bezbjednosnih kapaciteta Republike Srpske.

Naravno, želimo dobru saradnju sa svima u našem okruženju. Nažalost, malo toga se promijenilo nabolje u odnosima između država nastalih raspadom bivše Jugoslavije.

Za nas su od suštinskog značaja odnosi Republike Srpske sa Srbijom, za koje s ponosom možemo reći da nikada nisu bili na višem nivou. Zahvalni smo rukovodstvu Republike Srbije, na čelu sa predsjednikom Vučićem, na svoj pomoći i podršci koju su pružili Republici Srpskoj, na razumijevanju i konkretnim projektima koji su realizovani u mnogim našim opštinama. Kao predsjednik Republike radiću na jačanju naših veza i na čvršćem privrednom i infrastrukturnom povezivanju Srbije i Srpske.

S obzirom na zajedničke probleme kao što su migrantska kriza, radikalizam ili opasnost od terorizma, neophodno je i dalje jačati mehanizme našeg udruženog djelovanja u regionu. S pravom možemo reći da je Republika Srbija iskreni oslonac Republici Srpskoj i da je Republika Srpska s mnogo ljubavi zagledana u Srbiju.

U državi poput BiH, čija suverenost je teško nagrižena postojanjem visokog predstavnika, djelovanjem stranih sudija u Ustavnom sudu BiH ili dnevnim uplitanjem stranih diplomata u život domaćih institucija, teško je definisati mnoge stvari. Zato je važno da u Republici Srpskoj gradimo opštu stabilnost i funkcionalnost naših institucija.

Dame i gospodo, poštovani građani,

Kao što je već rečeno, Republika Srpska proteklih godina, i pored brojnih otežavajućih okolnosti, ide uzlaznom linijom. Od nove Vlade Republike Srpske očekujem da nastavi ove pozitivne trendove i da njeguje dijalog sa našim socijalnim partnerima. Zajedničkim snagama moramo raditi na otvaranju novih radnih mjesta, podizanju standarda stanovništva i modernizaciji društva. Samo na taj način možemo odgovoriti na izazove koji se nalaze pred cijelim regionom, ali i pojedinim članicama Evropske unije, a to je migracija radne snage, posebno mladih.

Budućnosti Republike Srpske nema bez njenih mladih generacija i institucije Republike Srpske su u proteklom periodu, različitim mjerama, djelovale u pravcu pružanja podrške ovoj populaciji u našem društvu. Moraćemo nastaviti sa ovakvim djelovanjem, pri čemu ne smijemo zaboraviti ni ostale kategorije stanovništva.

Zajednički se moramo boriti za podizanje standarda života u Republici Srpskoj, jer ona ima dovoljno potencijala da u njoj kvalitetno žive svi. Uz postojeće mjere, kao što su finansiranje vantjelesne oplodnje, stambene subvencije mladim bračnim parovima, podrška porodiljama, učenicima, studentima, višečlanim porodicama, biće neophodno ulagati i dodatne napore u pravcu poboljšanja demografske slike u Republici Srpskoj.

Uz privredni razvoj, modernizaciju ekonomije i priliv investicija neizostavno je vezana i reforma našeg obrazovnog sistema i njegovo prilagođavanje zahtjevima tržišta rada, kao i uvođenje modernih razvojnih tehnologija.

Iako smo napravili određene pomake na tom planu, reći ću otvoreno da nisam zadovoljna onim što smo postigli i da sam mnogo puta i kao premijer bila zapanjena količinom otpora prema ovoj, slobodno ću reći, najvažnijoj reformi bez koje nema ni sigurnog zaposlenja, ni sigurnog privrednog rasta. Samo ekonomski osnažena Republika Srpska može biti politički i institucionalno stabilna i oduprijeti se svim izazovima i zato je važno da zajedno reformišemo sistem.

Poštovane dame i gospodo, preuzimajući dužnost predsjednika Republike Srpske, svečano se obavezujem da ću sve svoje ljudske i institucionalne potencijale iskoristiti za zaštitu ustavnog položaja Republike Srpske i njen prosperitet.

Takođe, posebno želim da istaknem da ću djelovati kao predsjednik svih građana Republike Srpske, bez obzira na njihovu političku, partijsku ili nacionalnu pripadnost, da ću insistirati na zaštiti prava i sloboda svih građana koja su im ustavno garantovana, uključujući i manjinske grupe i, posebno, najugroženije kategorije stanovništva.

Čvrsto vjerujem u Republiku Srpsku i njen narod i znam da samo zajedno možemo kreirati budućnost kakvu želimo nama i, posebno, našoj djeci.

Ubijeđena sam da ćemo za četiri godine sa ponosom zajedno konstatovati da je Republika Srpska politički, ekonomski i institucionalno stabilnija i jača. Vjerujem da ćemo kao ljudi, kojima su naši građani poklonili povjerenje na proteklim izborima, opravdati njihova očekivanja, predano radeći u interesu naše Republike.

Neka vječno živi Republika Srpska!

Hvala Vam!