Biografija

Željka Cvijanović

Predsjednica Republike Srpske

Rođena je 4. marta 1967. godine u Tesliću, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Visoko obrazovanje započela je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, potom nastavila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Završila je i specijalistički studij iz oblasti diplomatsko-konzularnog prava, na temu „Međunarodno-pravni položaj Evropske unije“.

Radila je kao nastavnik i profesor engleskog jezika, a nakon toga kao viši prevodilac i asistent u Monitoring misiji Evropske unije u BiH.

Od februara 2006. godine obavljala je funkciju savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za evropske integracije i saradnju sa međunarodnim organizacijama, a nakon toga izabrana je za šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske.

Rukovodila je Jedinocom za koordinaciju i evropske integracije i bila je stručni član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.

Na položaj ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske izabrana je 29. decembra 2010. godine.

Funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske prvi put preuzela je 12. marta 2013. godine i prva je žena na toj fukciji.

18. decembra 2014. godine ponovo je izabrana za predsjednika Vlade Republike Srpske i tu dužnost je obavljala do 19. novembra 2018. godine, kada je, nakon pobjede na Opštim izborima 2018. godine, izabrana za predsjednika Republike Srpske.

Udata, majka dvoje djece.