Govor predsjednice Republike Srpske na svečanoj akademiji povodom 45 godina rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci

07/11/2020

Govor predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović na svečanoj akademiji povodom 45 godina rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci

Poštovani rektore,

Poštovani ministre,

Uvaženi dekani, profesori, akademski i naučni radnici,

Dragi gosti,

Dame i gospodo,

Prije svega, želim da izrazim zadovoljstvo što danas zajedno obilježavamo veoma značajan jubilej –  45 godina postojanja i rada Univerziteta u Banjoj Luci, kao jednog od stubova ne samo akademskog, već i ukupnog razvoja Republike Srpske.

Univerzitet u Banjoj Luci, kao i cjelokupno naše društvo, tokom ove četiri i po decenije bio je suočen sa različitim izazovima, ali je uspijevao da ih prevaziđe, i da se kontinuirano razvija i unapređuje.

O tome, između ostalog, svjedoči i činjenica da danas u okviru Univerziteta egzistira i funkcioniše tri puta više visokoškolskih ustanova nego što ih je bilo u momentu njegovog osnivanja.

Naravno, da bi Univerzitet bio u mogućnosti da ostvaruje svoju ulogu i realizuje svoje ciljeve, neophodno je da uživa punu podršku  nadležnih institucija.

Vlada i resorno  ministarstvo dužni su da stvaraju materijalne pretpostavke i uslove za rad i razvoj Univerziteta i svih njegovih članica.

Istovremeno, kvalitet nastavno – naučnog procesa, kao i ugled i autoritet Univerziteta i pojedinačnih visokoškolskih ustanova, u velikoj mjeri zavise od samih univerzitetskih radnika i to je nešto što zahtijeva uporan rad i zalaganje.

Tokom prethodnog vremena uspijevali smo da to postignemo – da poboljšavamo uslove za rad univerziteta i da čuvamo i jačamo njegov ugled.

Ali, imajući u vidu da je obrazovanje veoma osjetljiv društveni proces i da upravo od njegovog kvaliteta značajno zavisi da li ćemo uspjeti od naše zajednice i društva napraviti ono što smo planirali ili projektovali, neophodno je da visoko obrazovanje stalno  unapređujemo, reformišemo i standardizujemo da bi bilo u funkciji naših razvojnih ciljeva ali i usklađeno sa savremenim međunarodnim tokovima.

Republika Srpska i njene nadležne institucije uložile su značajna sredstva u izgradnju i razvoj oba naša javna univerziteta, kako kroz izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih fakulteta, tako i kroz njihovo opremanje.

Takođe, unapređivali smo i studentski standard kroz izgradnju novih i obnovu već postojećih studentskih domova, tako da su danas smještajni kapaciteti i uslovi za boravak studenata neuporedivo bolji u odnosu na ranija vremena.

Osim toga, cijena studiranja na našim javnim univerzitetima je više nego konkurentna i, zahvaljujući subvencijama Vlade Republike Srpske, troškovi školarina, studentskog smještaja i ishrane su višestruko niži u odnosu na naše okruženje.

Pored toga, unapređivali smo i sistem  stipendiranja studenata, bilo da je riječ o redovnim stipendijama ili stipendijama namijenjenim talentovanim i uspješnim studentima.

Jedan od ključnih zadataka koji je ispred svih nas jeste uspješno povezivanje i saradnja Univerziteta i privrednog sektora i možemo reći da je na tom planu posljednih godina napravljen značajan napredak, ali se ta veza mora stalno unapređivati. To je slučaj i sa nastavnim procesom, koji jeste modernizovan, ali je neminovnost i da se on stalno prilagođava zahtjevima novog vremena.    

Ima i stvari kojima, rekla bih, još uvijek pristupamo bojažljivo ili nedovoljno energično, a to su planski upis prema stvarnim potrebama društva i tržišta rada, zatim temeljna revizija studijskih programa, da bi bili usklađeni sa našim razvojnim ciljevima, kao i izjednačavanje kriterijuma kad je riječ o javnim i privatnim univerzitetima, odnosno fakultetima.

Naravno, znamo da je riječ o  složenom i dugotrajnom procesu koji zahtijeva dodatne napore, kako Univerziteta, tako i svih nadležnih republičkih institucija, ali je važno da ostanemo posvećeni ovim pitanjima.

Pored svih drugih izazova, posebno otežavajuća okolnost odnosi se danas i na postojeću pandemiju i realizaciju svih obrazovnih aktivnosti u veoma zahtjevnim uslovima, kako za naše osnovne i srednje škole, tako i za visokoškolske ustanove.

Ipak, i u ovako složenim okolnostima uspjeli smo obezbijediti kontinuitet nastavnog procesa na fakultetima i ovom prilikom želim izraziti zahvalnost našim univerzitetskim radnicima, studentima i resornom ministarstvu.

Nadam se da ćemo naše naredne jubileje obilježavati u daleko boljim okolnostima i da ćemo se uskoro vratiti onom našem uobičajenom načinu školovanja, rada i života.

Vjerujem da će Univerzitet u Banjoj Luci nastaviti da uspješno ostvaruje svoju ulogu u budućnosti kao što je to bio slučaj i u prethodnih 45 godina i da će i dalje biti jedna od ključnih poluga razvoja naše zajednice i našeg društva.

Uz zahvalnost za sve što ste do sada činili i želje za uspješan budući rad čestitam vam ovaj važan jubilej!

Hvala na pažnji.