Odlikovanja povodom Vidovdana – Krsne slave Vojske Republike Srpske

27/06/2020

Povodom Vidovdana – Krsne slave Vojske Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović odlikovala je:

Za izuzetne podvige u proteklom Odbrambeno – otadžbinskom ratu, kao i izrazit primjer hrabrosti, požrtvovanja i doprinosa u stvaranju i razvoju Republike Srpske:

MEDALjOM ZASLUGA ZA NAROD

  1. Maksimović Radivoja, Lopare, borca prve kategorije i ratnog vojnog invalida
  2. Đurić Desu, Prnjavor, majku dvojice poginulih boraca

Za zasluge stečene u borbi protiv neprijatelja i oslobođenje Republike Srpske, posthumno:

MEDALjOM ZASLUGA ZA NAROD

Stotinu trideset dva poginula borca Vojske Republike Srpske.

Za izuzetne zasluge u radu, kao i dugogodišnji doprinos razvitku Republike Srpske:

MEDALjOM ZASLUGA ZA NAROD

           1. Dr Parezanović Marka, Beograd