Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske donijela je: Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske

08/05/2020

Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović donijela je:

Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju i

Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske.

Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, dok Uredba sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o Garantnom fondu Republike Srpske stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.