Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske donijela uredbe sa zakonskom snagom

30/04/2020

Na prijedlog Vlade Republike Srpske, a nakon pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović donijela je:

  1. Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti
  2. Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
  3. Uredbu sa zakonskom snagom o prihvatanju zaduženja Republike Srpske prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za finansiranje „Hitnog projekta COVID-19 za BiH“
  4. Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta Koridor Vc kroz Republiku Srpsku i izgradnje dionice auto – puta „9 januar“ Banjaluka – Doboj
  5. Uredbu sa zakonskom snagom o dopunama Zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto – puta i gasovoda dionice Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača

Navedene uredbe stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Donošenju navedenih uredbi prethodio je sastanak održan putem video linka na kojem su obrazloženje dali predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministarka finansija Zora Vidović, ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić i direktorica Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove Bosiljka Predragović.

Na sastanku su učestvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja Nedeljko Čubrilović i predsjednik Zakonodavnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dušica Šolaja.