Predsjednica Republike Srpske organizovala sastanak kojem su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja, predsjednik Vlade Republike Srpske, ministar unutrašnjih poslova, ministar pravde i predsjednik Zakonodavnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske

06/04/2020

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović organizovala je danas u Palati Republike sastanak kojem su prisustvovali predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik skupštinskog Odbora za ustavna pitanja Nedeljko Čubrilović, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač, ministar pravde Anton Kasipović i predsjednik Zakonodavnog odbora u Narodnoj skupštini Republike Srpske Dušica Šojala.

Na sastanku su razmatrane uredbe sa zakonskom snagom koje je Vlada Republike Srpske uputila predsjedniku Republike i koje će trajati za vrijeme vanrednog stanja.

Nakon obrazloženja sadržaja i potrebe donošenja uredbi koje su dali predsjednik Vlade Republike Srpske i resorni ministri – pravde i unutrašnjih poslova Republike Srpske, te nakon konsultacija i pribavljenog mišljenja predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, stekli su se uslovi za donošenje:

  1. Uredbe sa zakonskom snagom o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme vanrednog stanja za teritoriju Republike Srpske;
  2. Uredbe sa zakonskom snagom o prekršaju izazivanja panike i nereda.

Navedene uredbe stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.

Slična ili ista rješenja već su primijenile zemlje u okruženju u kojima je proglašeno vanredno stanje.