Pravična nadoknada štete

29/01/2020

Dana 29.01.2020. godine dopredsjednik RS Josip Jerković održao je redovni sastanak sa predsjednikom kluba Hrvata u Vijeću Naroda RS Ivom Mijićem.

Na sjednici se između ostalog razgovaralo o obnovi stambenih jedinica povratnicima a sudionici su se usaglasili da obnova ne ide onom dinamikom
kako je planirano budući da je sve manje donatora.

Stoga je na sjednici donešen zaključak da dopredsjednik RS Josip Jerković i predsjednik kluba Hrvata u Vijeću Naroda RS Ivo Mijić kao legitimni predstavnici Hrvata u RS pokrenu inicijativu kojom bi se preko općinskih struktura omogućila prijava za pravičnu nadoknadu štete svima koji su pretrpjeli štetu tijekom proteklog rata.

S tim u vezi bi se zadužile općine da odrede jednu osobu koja bi bila na raspolaganju povratnicima i raseljenim licima prilikom ispunjavanja zahtjeva za pravičnu nadoknadu štete i svih poslova vezanih za daljnu implementaciju i realizaciju.