Predsjednica Republike Srpske prisustvovala svečanom otvaranju 16. savjetovanja „Oktobarski pravnički dani“

03/10/2019

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović prisustvovala je, u Banjoj Luci, svečanom otvaranju 16. savjetovanja „Oktobarski pravnički dani“.

“Činjenica da se “Oktobarski pravnički dani” održavaju 16. put jasno svjedoči o značaju i kvalitetu ovog događaja, kao i da je on prerastao u sada već tradicionalni susret najistaknutijih pravnih stručnjaka iz regiona kao prilika za razmjenu mišljenja, iskustva i znanja u oblasti pravnih nauka”, rekla je predsjednica Republike Srpske.

“Broj istaknutih pravnih stručnjaka koji prisustvuju ovogodišnjem skupu, kao i činjenica da je tokom sesija predviđeno da se, u okviru opšte teme ‘Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema’, razmatra šest različitih pravnih oblasti, upućuju na to da će i ovogodišnji skup biti obilježen dinamičnom stručnom raspravom, te da će biti prilika za razmjenu iskustava, ali i sticanje novih znanja”, istakla je predsjednica Cvijanović na otvaranju savjetovanja “Oktobarski pravnički dani”.

Predsjednica Republike je naglasila da se značaj “Oktobarskih pravničkih dana” ogleda i u neposrednoj afirmaciji same pravne nauke i izrazila uvjerenje da zemlje regiona u tom kontekstu ne zaostaju za nominalno razvijenijim svijetom kojem, u pogledu uređenosti i standarda života u cjelini, svi teže.

Govoreći iz perspektive predsjednika Republike Srpske, kao nekoga čija je jedna od ustavnih funkcija upravo da obezbjeđuje i manifestuje političko, pravno, ali i institucionalno jedinstvo Srpske, kao jedinstvenog i nedjeljivog pravnog entiteta, predsjednica Cvijanović je naglasila da je Republika Srpska zajednica temeljena na pravu, sa svim neophodnim ustavnim prerogativima koji sačinjavaju elemente njenog pravnog identiteta.

“U osnovi tog pravnog identiteta Republike Srpske jeste njen ustavni akt donesen još 28. februara 1992. godine, ali i Ustav BiH kao Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na osnovu ustavnog akta iz 1992. godine, koji je u naknadnim vremenima pretrpio određene izmjene, obezbijeđeno je pravno, političko i institucionalno funkcionisanje Republike Srpske kroz sve ove godine koje nisu bile nimalo lake, upravo, suprotno”, istakla je predsjednica Cvijanović.

Podsjetivši da je Republika Srpska prošla mnogo izazova, da je bila izložena različitim pritiscima i nasrtajima, predsjednica Republike je navela da su upravo to njeno pravno utemeljenje i izgrađenost predstavljali najsnažnije sredstvo njene odbrane, odbrane njenih institucija, nadležnosti i subjektiviteta.

“Bilo bi naivno vjerovati da su izazovi po Republiku Srpsku okončani, te je stoga i potreba za jačanjem pravnih instrumenata koji su joj na raspolaganju, kao i pravnih znanja uopšte, još izraženija. Kao predsjednik, mogu reći da sam ponosna što smo, u gotovo nemogućim okolnostima, uspjeli obezbijediti punu institucionalnu, političku i finansijsku stabilnost Republike Srpske”, naglasila je predsjednica Cvijanović.

U obraćanju na 16. savjetovanju “Oktobarski pravnički dani” predsjednica Republike je navela da ne treba biti lažno skroman i zanemariti činjenicu da je Srpska danas jedina u potpunosti funkcionalna i samoodrživa cjelina u BiH.

Oni koji pokušavaju da ospore Republiku Srpsku i ključne elemente njenog identiteta, navela je predsjednica Cvijanović, treba da imaju na umu da je Srpska više nego sposobna i kapacitirana da se svim raspoloživim pravnim, ali i političkim sredstvima brani.

“Republiku Srpsku gradimo kao modernu zajednicu koja se temelji na pravu, kao demokratsko društvo u kojem će prava i slobode, individualnog ili kolektivnog karaktera, biti u potpunosti zaštićeni. Za sve mlade pravno-političke zajednice, a Republika Srpska to jeste, od prevashodnog značaja je izgradnja koherentnog pravnog sistema, ali i efikasnog, hijerarhijski ustrojenog pravnog poretka u kojem će definisana prava i obaveze biti isključivi okvir ponašanja i djelovanja kako institucija, tako i pravnih i fizičkih lica”, istakla je predsjednica Republike Srpske i dodala da izgradnja koherentnog pravnog sistema i efikasnog pravnog poretka nije jednostavan zadatak, uzimajući u obzir ne tako davne istorijske turbulencije na ovim prostorima i krah društveno-političkog sistema, s jedne strane, te prilično intenzivne, ali ne uvijek i najpreciznije definisane integracijske procese kojima su svi u regionu zahvaćeni, s druge strane.

Predsjednica Republike je ocijenila da će stoga uloga pravne struke u ovom poduhvatu biti od presudnog značaja.

Predsjednica Cvijanović je navela da kao predsjednik Republike pozdravlja svaku inicijativu, događaj i manifestaciju, koji imaju cilj afirmaciju pravne nauke, stručno usavršavanje mladih pravnika i, generalno, razvoj naučnih saznanja u pravnoj nauci.

“U to ime, želim da se zahvalim Udruženju pravnika, pravnim fakultetima univerziteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, Advokatskoj i Notarskoj komori, Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, kao i svima ostalima koji su direktno i indirektno učestvovali u organizaciji ovog značajnog događaja”, rekla je predsjednica Republike Srpske i poželjela svim učesnicima konstruktivan dijalog, te uspješan i srećan rad.

Svečanom otvaranju 16. savjetovanja „Oktobarski pravnički dani“ prisustovala je i generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Đuka Huremović.