Saopštenje za javnost potpredsjednika Durakovića

19/12/2022

Nakon što je u Kantonu Sarajevo na posao u osnovnu školu vraćeno lice osuđeno zbog krivičnog djela bludnih radnji, potpredsjednik Republike Srpske Ćamil Duraković je pokrenuo inicijativu da se u Republike Srpske pristupi izmjenama Krivičnog zakona Republike Srpske, kako se slučaj iz Sarajeva ne bi ponovio u drugim dijelovima zemlje.

“Neprihvatljivo je u nastavni proces vratiti lice koje je pravosnažno osuđeno zbog seksualnog uznemiravanja i bludnih radnji nad maloljetnim osobama, kao što je to slučaj u Kantonu Sarajevo. Ne smijemo čekati ponavljanje ovog scenarija bilo gdje u BiH. Kao potpredsjednik Republike Srpske, učiniću sve da, sa budućim ministrom pravde, predstavnicima pravosuđa i policije, pripremimo adekvatan paket mjera izmjena Krivičnog zakona Republike Srpske, sa fokusom na efikasniju zaštitu i sankcionisanje nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama”, kazao je Duraković.

Duraković je pokrenuo i kampanju na društvenim mrežama “A šta da je tvoje dijete?/A šta da je tvoje dijete?” gdje zagovara pooštravanje sankcije za ubistvo i pokušaj ubistva žene (femicid); propisivanje osvetničke pornografije (podjela intimnih foto/video sadržaja) kao krivičnog djela; uvođenje trajnih mjera zabrane rada u vezi sa opasnostima ponavljanja krivičnog djela; posebno zaštita žrtve silovanja i seksualnog nasilja, kao i njihovu djece; te primijena svih mehanizame Istanbulske konvencije u domaćem zakonodavstvu.

” Kao otac dvije djevojčice, građanin i čovjek – moram predložiti i tražiti djelovanje po ovim pitanjima”, zaključio je potpredsjednik Duraković.