Nalazite se: Početna » Senat » Izvod iz Ustava Republike Srpske

Izvod iz Ustava Republike Srpske

Član 89.

 Savetodavno telo najviših ustavnih institucija Republike Srpske je Senat.

Senat razmatra pitanja od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske i najvišim ustavnim institucijama daje mišljenje o pitanjima iz njihove nadležnosti.

Senat ima do 55 članova koje imenuje predsednik Republike.

Za članove Senata imenuju se istaknute ličnosti iz javnog, naučnog i kulturnog života.

Sednice Senata saziva i predsedava im predsednik Republike. Organizacija i način funkcionisanja Senata uređuje se zakonom.