Налазите се: Почетна » Сенат » Извод из Устава Републике Српске

Извод из Устава Републике Српске

Члан 89.

Саветодавно тело највиших уставних институција Републике Српске је Сенат.

Сенат разматра питања од посебног значаја за политички, национални, економски и културни развој Републике Српске и највишим уставним институцијама даје мишљење о питањима из њихове надлежности.

Сенат има до 55 чланова које именује председник Републике.

За чланове Сената именују се истакнуте личности из јавног, научног и културног живота.

Седнице Сената сазива и председава им председник Републике. Организација и начин функционисања Сената уређује се законом.