Nalazite se: Početna » Senat

Senat

Izvod iz Ustava Republike Srpske

Član 89.

Savetodavno telo najviših ustavnih institucija Republike Srpske je Senat.
Senat razmatra pitanja od posebnog značaja za politički, nacionalni, ekonomski i kulturni razvoj Republike Srpske i najvišim ustavnim institucijama daje mišljenje o pitanjima iz njihove nadležnosti…

Zakon o Senatu

Ovdje možete pronaći informacije o Zakonu o Senatu…

Članovi Senata

Ovdje možete pronaći listu prethodnih i trenutnih članova Senata koji učestvuju u radu ovog tijela…

Govor Predsjednika na konstitutivnoj sjednici Senata

BANJA LUKA,15. MAJ 2009. GODINE

Poštovani članovi Senata Republike Srpske,
Dragi gosti,
Dame i gospodo,
Danas je značajan dan za ustavnopravni razvoj Republike Srpske kada počinje sa radom Drugi saziv Senata Republike Srpske. Želja mi je da Senat stupi u funkciju i da opravda svoje postojanje.
1. Uvođenje Senata u ustavnopravni sistem Republike Srpske, kao savjetodavnog tijela najviših ustavnih institucija Republike Srpske, odmah na početku dejtonske faze njenog funkcionisanja, izraz je potreba mlade Republike čijim institucijama je potreban savjetodavni organ, ali i uvažavanje iskustava modernih demokratskih država i ustavnopravnih i političkih sistema…