Govor predsjednice Republike Srpske na otvaranju 16. savjetovanja „Oktobarski pravnički dani“
04/10/2019

Govor predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović na svečanom otvaranju 16. savjetovanja „Oktobarski pravnički dani“:

Poštovani učesnici i gosti,

Čast mi je i zadovoljstvo što sam danas sa vama i što su Banjaluka i Pravni fakultet i ove godine domaćini brojnim pravnicima iz Republike Srpske, Federacije BiH, susjednih zemalja, ali i Evropske unije.

Činjenica da se „Oktobarski pravnički dani“ održavaju po šesnaesti put jasno svjedoči o značaju i kvalitetu ovog događaja, kao i da je on prerastao u sada već tradicionalni susret najistaknutijih pravnih stručnjaka iz regiona kao prilika za razmjenu mišljenja, iskustva i znanja u oblasti pravnih nauka.
Broj istaknutih pravnih stručnjaka koji prisustvuju ovogodišnjem skupu, kao i činjenica da je tokom sesija predviđeno da se, u okviru opšte teme „Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema“, razmatra šest različitih pravnih oblasti, upućuju na to da će i ovogodišnji skup biti obilježen dinamičnom stručnom raspravom, te da će biti prilika za razmjenu iskustava, ali sticanje novih znanja.
Naravno, značaj „Oktobarskih pravničkih dana“ ogleda se i u neposrednoj afirmaciji same pravne nauke i uvjerena sam da i mi u regionu u tom kontekstu ne zaostajemo za nominalno razvijenijim svijetom kojem, u pogledu uređenosti i standarda života u cjelini, svi težimo.

Dozvolite da nekoliko riječi uputim iz perspektive predsjednika Republike Srpske, kao nekoga čija je jedna od ustavnih funkcija upravo da obezbjeđuje i manifestuje političko, pravno, ali i institucionalno jedinstvo Republike Srpske, kao jedinstvenog i nedjeljivog pravnog entiteta. Republika Srpska je zajednica temeljena na pravu, sa svim neophodnim ustavnim prerogativima koji sačinjavaju elemente njenog pravnog identiteta.
U osnovi tog pravnog identiteta Republike Srpske jeste njen ustavni akt donesen još 28. februara 1992. godine, ali i Ustav BiH kao Aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Na osnovu ustavnog akta iz 1992. godine, koji je u naknadnim vremenima pretrpio određene izmjene, obezbijeđeno je pravno, političko i institucionalno funkcionasanje Republike Srpske, kroz sve ove godine koje, vjerujem da ćete se složiti sa mnom, nisu bile ni malo lake. Upravo suprotno, Republika Srpska prošla je mnogo izazova, bila izložena različitim pritiscima i nasrtajima, ali upravo to njeno pravno utemeljenje i izgrađenost predstavljali su najsnažnije sredstvo njene odbrane, odbrane njenih institucija, nadležnosti i subjektiviteta.
Bilo bi naivno vjerovati da su izazovi po Republiku Srpsku okončani, te je stoga i potreba za jačanjem pravnih instrumenata koji su joj na raspolaganju, kao i pravnih znanja uopšte, još izraženija.

Кao predsjednik, mogu reći da sam ponosna što smo, u gotovo nemogućim okolnostima, uspjeli obezbijediti punu institucionalnu, političku i finansijsku stabilnost Republike Srpske. Takođe, ne treba biti lažno skroman i zanemariti činjenicu da je Republika Srpska danas jedina u potpunosti funkcionalna i samoodrživa cjelina u BiH. Oni koji pokušavaju da ospore Republiku Srpsku i ključne elemente njenog identiteta trebaju imati na umu da je Republika Srpska više nego sposobna i kapacitirana da se svim raspoloživim pravnim, ali i političkim sredstvima brani.

Republiku Srpsku gradimo kao modernu zajednicu koja se temelji na pravu, kao demokratsko društvo u kojem će prava i slobode, individualnog ili kolektivnog karaktera, biti u potpunosti zaštićeni. Za sve mlade pravno–političke zajednice, a Republika Srpska to jeste, od prevashodnog značaja je izgradnja koherentnog pravnog sistema, ali i efikasnog, hijerarhijski ustrojenog pravnog poretka u kojem će definisana prava i obaveze biti isključivi okvir ponašanja i djelovanja kako institucija, tako i pravnih i fizičkih lica.

Izgradnja koherentnog pravnog sistema i efikasnog pravnog poretka nije jednostavan zadatak, uzimajući u obzir ne tako davne istorijske turbulencije na ovim prostorima i krah društveno-političkog sistema, s jedne strane, te prilično intenzivne, ali ne uvijek i najpreciznije definisane integracijske procese kojima smo svi u regionu zahvaćeni, s druge strane.

Stoga, uloga pravne struke u ovom poduhvatu biće od presudnog značaja. Кao predsjednik Republike pozdravljam svaku inicijativu, događaj i manifestaciju, koji za cilj imaju afirmaciju pravne nauke, stručno usavršavanje mladih pravnika i, generalno, razvoj naučnih saznanja u pravnoj nauci.
U to ime, želim da se zahvalim Udruženju pravnika, pravnim fakultetima univerzitetâ u Banjoj Luci i Istočnom Sarajevu, Advokatskoj i notarskoj komori, Centru za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, kao i svima ostalima koji su direktno i indirektno učestvovali u organizaciji ovog značajnog događaja.
Svim učesnicima želim konstruktivan dijalog, te uspješan i srećan rad.

Hvala vam!