Biografija

Željka Cvijanović

Predsjednica Republike Srpske

 

Rođena je 4. marta 1967. godine u Tesliću, gdje je završila osnovnu i srednju školu.

Visoko obrazovanje započela je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, potom nastavila na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci i na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Završila je i specijalistički studij iz oblasti diplomatsko-konzularnog prava, na temu „Međunarodno-pravni položaj Evropske unije“.

Radila je kao nastavnik i profesor engleskog jezika, a nakon toga kao viši prevodilac i asistent u Monitoring misiji Evropske unije u BiH.

Od februara 2006. godine obavljala je funkciju savjetnika predsjednika Vlade Republike Srpske za evropske integracije i saradnju sa međunarodnim organizacijama, a nakon toga izabrana je za šefa Kabineta predsjednika Vlade Republike Srpske.

Rukovodila je Jedinicom za koordinaciju i evropske integracije i bila je stručni član Odbora za evropske integracije i regionalnu saradnju Narodne skupštine Republike Srpske.

Na položaj ministra za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske izabrana je 29. decembra 2010. godine.

Funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske preuzela je 18. decembra 2014. godine i bila je prva žena koja je obavljala dužnost predsjednika Vlade Republike Srpske.

Nakon pobjede na Opštim izborima 2018. godine izabrana je za predsjednika Republike Srpske.

Dužnost predsjednika Republike Srpske zvanično je preuzela 19. novembra 2018. godine. 

Udata, majka dvoje djece.