Biro za odnose sa javnošću

Biro za odnose sa javnošću je unutrašnja organizaciona jedinica Kabineta predsjednika Republike. Biro za odnose sa javnošću obavlja poslove kojima se obezbjeđuje javnost rada predsjednika i potpredsjednika Republike, a koji se, između ostalog, odnose na...