Налазите се: Почетна » Република Српска » Институције Републике Српске

Институције Републике Српске


Влада Републике Српске
www.vladars.net

Народна скупштина Републике Српске
www.narodnaskupstinars.net

Уставни суд
www.ustavnisud.org

Републичко јавно тужилаштво
www.tuzilastvo-rs.org

Министарство унутрашњих послова
www.mup.vladars.net

Министарство трговине и туризма
www.mtt.vladars.net

Министарство за избјеглице и расељена лица
www.mirlrs.org

Пореска Управа Републике Српске
www.poreskaupravars.org

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске
www.gsr-rs.org

Агенција за државну управу Републике Српске
www.adu.vladars.net

Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа
www.rars-msp.org

Гендер центар Владе Републике Српске
www.gc.vladars.net

Канцеларија за тражење несталих и заробљених лица Републике Српске
www.nestalirs.com

Републички Секретаријат за односе са међународним судом у Хагу
www.rs-icty.org

Омбудсман за дјецу Републике Српске
http://www.djeca.rs.ba

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске
www.irbrs.org

Бањалучка берза
www.blberza.com

Привредна комора
www.komorars.ba

Републички завод за статистику
www.rzs.rs.ba

Службени гласник Републике Српске
www.slglasnik.org

Комисија за хартије од вриједности Републике Српске
www.khov-rs.org

Ветеринарска служба Републике Српске
www.vetservicers.org

Урбанистички завод Републике Српске
www.iu-rs.com

Универзитет у Бања Луци
www.urc.bl.ac.yu/uni

Универзитет у Источном Сарајеву
www.unssa.rs.ba