Nalazite se: Početna » Republika Srpska

Republika Srpska

Simboli Republike Srpske

Simboli Republike Srpske su Amblem, Zastava i Himna. Navedene simbole možete pogledati na ovoj stranici…

Institucije Republike Srpske

Spisak institucija Republike Srpske možete pogledati na gore navedenoj stranici…

Geografija

Republika Srpska je proglašena 09. januara 1992. godine, a kao državni entitet verifikovana je Dejtonskim mirovnim sporazumom i potpisivanjem mira u Parizu 14. decembra 1995., kojim je završen troipogodišnji rat (1992-1995) u Bosni i Hercegovini…

Stanovništvo

U Republici Srpskoj kako je već istaknuto, živi 1.391.593 stanovnika (1996), te je prosječna gustina naseljenosti 56 stanovnika na km2, što je svrstava u red rijetko naseljenih evropskih zemalja. Uz to je, regionalni razmještaj stanovništva veoma neravnomjeran (npr. Hercegovina 20, a Posavina i Semberija 150 stanovnika na km2), što predstavlja dodatni problem za ekonomski i ukupni razvoj Republike Srpske…

Opštine

Republika Srpska je teritorijalno organizovana u 63 opštine i Distrikt Brčko. Spisak pomenutih opština možete pogledati na ovoj stranici…

Ekonomija

Bosna i Hercegovina, a tim i Republika Srpska kao jedan od dva ravnopravna entiteta, ocjenjena je kao zemlja koja je ostvarila najveći skok u realizaciji tranzicijskih reformi, i time iz postkonfliktne prešla u krug zemalja u tranziciji…

Turizam

Putniče namjerniče, dragi prijatelju,
U srcu Balkana, a na prostoru sjevera i istoka Bosne i Hercegovine smjestila se Republika Srpska.Iako teritorijalno nevelikoj, Republici Srpskoj pripadaju bogati, ali razuđeni prirodni resursi…

Prirodni potencijali

Tokom razmatranja položaja i prirodno-geografskih odlika, već su pomenuti neki potencijali važni za ekonomski i ukupan razvoj Republike Srpske. Prirodni potencijali su svakako jedan od ključnih faktora u sadašnjem i budućem razvoju Republike Srpske i njenom ekonomsko-geografskom oblikovanju…

Društveni potencijali

Primarno mjesto u društvenom potencijalu pripada stanovništvu i postojećem ekonomskom potencijalu.
Kvalitativne i kvantitativne osobine stanovništva u postindustrijskom dobu postaju najbitniji faktor razvoja nekog geoprostora, a time i prostora Republike Srpske…