You are here: Home » Republic of Srpska

Republic of Srpska

Symbols of the Republic of Srpska

Симболи Републике Српске су Амблем, Застава и Химна. Наведене симболе можете погледати на овој страници…

Institution of the Republic of Srpska

Списак институција Републике Српске можете погледати на горе наведеној страници…

Geography

Република Српска је проглашена 09. јануара 1992. године, а као државни ентитет верификована је Дејтонским мировним споразумом и потписивањем мира у Паризу 14. децембра 1995., којим је завршен троипогодишњи рат (1992-1995) у Босни и Херцеговини…

Population

У Републици Српској како је већ истакнуто, живи 1.391.593 становника (1996), те је просјечна густина насељености 56 становника на км2, што је сврстава у ред ријетко насељених европских земаља. Уз то је, регионални размјештај становништва веома неравномјеран (нпр. Херцеговина 20, а Посавина и Семберија 150 становника на км2), што представља додатни проблем за економски и укупни развој Републике Српске…

Municipalities

Република Српска је територијално организована у 63 општине и Дистрикт Брчко. Списак поменутих општина можете погледати на овој страници…

Economy

Босна и Херцеговина, а тим и Република Српска као један од два равноправна ентитета, оцјењена је као земља која је остварила највећи скок у реализацији транзицијских реформи, и тиме из постконфликтне прешла у круг земаља у транзицији…

Tourism

Путниче намјерниче, драги пријатељу,
У срцу Балкана, а на простору сјевера и истока Босне и Херцеговине смјестила се Република Српска.Иако територијално невеликој, Републици Српској припадају богати, али разуђени природни ресурси…

Natural resources

Током разматрања положаја и природно-географских одлика, већ су поменути неки потенцијали важни за економски и укупан развој Републике Српске. Природни потенцијали су свакако један од кључних фактора у садашњем и будућем развоју Републике Српске и њеном економско-географском обликовању…

Social resources

Примарно мјесто у друштвеном потенцијалу припада становништву и постојећем економском потенцијалу.
Квалитативне и квантитативне особине становништва у постиндустријском добу постају најбитнији фактор развоја неког геопростора, а тиме и простора Републике Српске…