На приједлог Владе Републике Српске, а након прибављеног мишљења предсједника Народне скупштине Републике Српске, предсједница Републике Српске Жељка Цвијановић донијела је:

Уредбу са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању и

Уредбу са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске.

Уредба са законском снагом о допунама Закона о здравственом осигурању ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске, док Уредба са законском снагом о допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Pin It on Pinterest