Измјене Плана јавних набавки
План јавних набавки за 2020.

Одлука о додјели уговора за услуге организовања обиљежавања Дана Републике Српске
Одлука о додјели уговора за набавку услуга штампања
Одлука о додјели уговора за санацију гаража у дворишном дијелу
Одлука о додјели уговора за набавку путничких моторних возила
Одлука о додјели уговора за набавку услуга  одрзавања ИТ инфраструктуре
Позив за набавку услуга организовања обиљежавања Дана Републике Српске
Одлука о додјели уговора за набавку радних столица
Одлука о додјели уговора у преговарачком поступку без објаве обавјештења
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
Одлука о додјели уговора за набавку службених одијела
Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 1
Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 2
Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 3
Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума – поновљени поступак
Обавјештење о обустави поступка набавке ауто гума
Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума
Одлука о додјели уговора за набавку погонског моторног горива
Обавјештење о наставку поступка за набавку погонског моторног горива
Одлука о додјели уговора за набавку канцеларијског материјала
Одлука о поништењу поступка набавке ауто гума
Одлука о додјели уговора за набавку компјутерског материјала
Обавјештење о обустави поступка за набавку погонског моторног горива
Одлука о додјели уговора за набавку средстава за хигијену – потрошни материјал
Одлука о додјели уговора за набавку одликовања Републике Српске
Обавјештење о обустави поступка набавке ауто гума
Одлука о дођели уговора за услуге осигурања моторних возила и лица
Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума
Одлука о додјели уговора за набавку дневне и периодичне штампе
Одлука о додјели уговора за услуге штампања
Одлука о додјели уговора за набавку опреме у конференцијској и прес сали Палате Републике
Обавјештење о наставку поступка јавне набавке

Форма реализације уговора за период октобар – децембар
Форма реализације уговора за период јул – септембар
Форма реализације уговора за перод април – јун
Форма реализације уговора за период јануар – март