Јавне набавке 2020

План јавних набавки за 2020.

Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 1

Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 2

Одлука о додјели уговора за сервисирање и одржавање возила Лот 3

Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума – поновљени поступак

Обавјештење о обустави поступка набавке ауто гума

Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума

Одлука о додјели уговора за набавку погонског моторног горива

Обавјештење о наставку поступка за набавку погонског моторног горива

Одлука о додјели уговора за набавку канцеларијског материјала

Одлука о поништењу поступка набавке ауто гума

Одлука о додјели уговора за набавку компјутерског материјала

Обавјештење о обустави поступка за набавку погонског моторног горива

Одлука о додјели уговора за набавку средстава за хигијену – потрошни материјал

Одлука о додјели уговора за набавку одликовања Републике Српске

Обавјештење о обустави поступка набавке ауто гума

Одлука о дођели уговора за услуге осигурања моторних возила и лица

Одлука о додјели уговора за набавку ауто гума

Одлука о додјели уговора за набавку дневне и периодичне штампе

Одлука о додјели уговора за услуге штампања

Одлука о додјели уговора за набавку опреме у конференцијској и прес сали Палате Републике

Обавјештење о наставку поступка јавне набавке

Форма реализације уговора за перод април – јун

Форма реализације уговора за период јануар – март