Биро за односе са јавношћу

Биро за односе са јавношћу је унутрашња организациона јединица Кабинета предсједника Републике. Биро за односе са јавношћу обавља послове којима се обезбјеђује јавност рада предсједника и потпредсједника Републике, а који се, између осталог, односе на: -обавјештавање...