Nalazite se: Početna » Vijesti » Informacija o izboru Ombudsmana za djecu

Informacija o izboru Ombudsmana za djecu 

Narodna Skupština Republke Srpske je donijela Zakon o Ombudsmanu za djecu kojim je osnovan Ombudsman za djecu, kao nezavisna institucija koja štiti, prati i promoviše prava djeteta.
Obzirom da prestaje mandat sadašnjem Ombudsmanu za djecu, shodno članu 18. Zakona, predsjednik Republike je pokrenuto postupak predlaganja kandidata za Ombudsmanu za djecu.
U postupku utvrđivanja prijedloga kandidata Predsjednik obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama, kao i predstavnicima civilnog sektora, koji se bavi pitanjima zaštite prava djeteta.